Wachttijden

Actuele gemiddelde wachttijd tot intake per 03-10-2022: de wachttijd bedraagt momenteel 4-5 maanden. Mocht u zoeken naar een therapeut die eerder tijd heeft dan adviseren wij u voor zorgbemiddeling contact op te nemen met de afdeling wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden conform de treeknormen.

Wachttijd tussen intake en behandeling: geen. Na intake start direct de diagnostiek en/of behandeling. Tevens wordt er geen onderscheid gemaakt naar hoofdgroepdiagnose of betreffende zorgverzekeraar.