Wachttijden

Actuele gemiddelde wachttijd tot intake per 26-02-2019: > 24 weken (cliëntenstop)
Wachttijd tussen intake en behandeling: geen. Na intake start direct de diagnostiek of behandeling. Tevens wordt er geen onderscheid gemaakt naar hoofdgroepdiagnose of betreffende zorgverzekeraar.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).