Wachttijden

Actuele gemiddelde wachttijd tot intake per 03-03-2021: op dit moment bedraagt de wachttijd ongeveer 6 maanden voor alle zorgverzekeraars, behalve voor de koepel VGZ. Voor VGZ nemen we op dit moment geen nieuwe cliënten aan daar het omzetplafond van de betreffende zorgverzekeraar is bereikt voor 2021. Voor zorgbemiddeling adviseren we verzekerden van VGZ contact op te nemen met de afdeling wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u verder helpen met het zoeken naar een zorgaanbieder die nog ruimte heeft voor behandeling. Voor cliënten die via Zorroo komen gelden afwijkende wachttijden.

Wachttijd tussen intake en behandeling: geen. Na intake start direct de diagnostiek en/of behandeling. Tevens wordt er geen onderscheid gemaakt naar hoofdgroepdiagnose of betreffende zorgverzekeraar.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).