Informatie verwijzers

Praktijk Inspire is een praktijk voor kortdurende en langdurende behandelingen voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Cliënten kunnen naar ons worden verwezen via een digitale verwijzing via Zorgmail of middels een schriftelijke verwijzing die u aan de cliënt dient mee te geven. Dit kan voor zowel de kort- als ook de langdurende behandeling met betrekking tot diverse DSM-5 geclassificeerde stoornissen.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

– datum verwijzing (deze dient vóór het eerste intakegesprek te zijn gedateerd, tot maximaal twee weken voor het eerste intakegesprek)
– naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
– handtekening en/of stempel van de verwijzer
– naam verwijzende praktijk
– naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
– een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
– een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling) dan wel de SGGZ (langer durende behandeling)

 
Inclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen bij Praktijk Inspire worden behandeld:
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ADD
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Milde tot matige Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Onderzoek naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen: ADHD, ADD en autisme (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
 • Intelligentieonderzoek (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
Exclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Praktijk Inspire worden behandeld:
 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag) waar een multidisciplinaire aanpak vereist is
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
 • Agressie disregulatie als enige diagnose (indicatie Virenze)
U ontvangt van ons een terugkoppeling na de intakefase, na een jaar behandeling en bij de afsluiting van het zorgtraject.