Kosten

Vanaf 1 januari 2014 is voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet de psychologische hulp van de eerstelijnspsychologische zorg veranderd in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie van de tweedelijnspsychologische zorg in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De kosten voor de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. De werkelijke duur van een consult bepaalt het tarief. 

Praktijk Inspire heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. 
Valt de zorg niet binnen de vergoede zorg van de zorgverzekeraar, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur vervolgens naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed. Informeert u van tevoren op welk vergoedingspercentage u recht hebt.

Niet alle problematieken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke fobie, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en zijn hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd dient te worden. Ook het uitvoeren van losstaand diagnostisch onderzoek, zoals intelligentie-, ADHD of autisme-onderzoek, zonder dat hier behandeling op volgt wordt niet vergoed. Voor niet vergoede zorg hanteren wij 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het beroep van uw behandelaar. Het tarief wat wij hanteren voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief.

Het is raadzaam uw zorgverzekeraar te raadplegen betreffende uw vergoeding voor de behandeling van uw problematiek.
Behandelingen die binnen het vergoedingenpakket vallen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico voor 2024 bedraagt hierbij €385,=. Let op! Als u naast het standaard eigen risico nog een vrijwillig verhoogd eigen risico heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan geldt het verhoogde eigen risico. Informatie over wat uw eigen risico is vindt u op uw zorgpolis of kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere cliënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken sessie af te zeggen. Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Mocht u een afspraak vergeten zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn de afspraak na te komen en deze niet uiterlijk 24 uur van te voren te hebben geannuleerd dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht. Het bedrag wat in rekening wordt gebracht bedraagt €60,= en wordt (sinds januari 2012) niet meer door uw zorgverzekering vergoed.