Kosten

Vanaf 1 januari 2014 is voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet de psychologische hulp van de eerstelijnspsychologische zorg veranderd in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie van de tweedelijnspsychologische zorg in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Praktijk Inspire heeft met bijna alle grote zorgverzekeraars contracten afgesloten (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Multizorg, DSW en Menzis). U kunt met ons contact opnemen om te vragen of er met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten.
Mocht de praktijk geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur vervolgens naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed. Informeert u van tevoren op welk vergoedingspercentage u recht hebt.

Niet alle problematieken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke fobie, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en zijn hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd dient te worden. Ook het uitvoeren van losstaande onderzoeken, zoals intelligentie-, ADHD of autisme-onderzoek zonder dat hier behandeling op volgt wordt niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten, indien de problematiek of het onderzoek buiten de vergoedingen van de basisverzekering valt of voor zelfbetalers, bedragen €100,= per sessie van 45 min.
Het is raadzaam uw zorgverzekeraar te raadplegen betreffende uw vergoeding voor de behandeling van uw problematiek.
Behandelingen die binnen het vergoedingenpakket vallen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico voor 2021 bedraagt hierbij €385,=. Let op! Als u naast het standaard eigen risico nog een vrijwillig verhoogd eigen risico heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan geldt het verhoogde eigen risico. Informatie over wat uw eigen risico is vindt u op uw zorgpolis of kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere cliënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken sessie af te zeggen. Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Mocht u een afspraak vergeten zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn de afspraak na te komen en deze niet uiterlijk 24 uur van te voren te hebben geannuleerd dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht. Het bedrag wat in rekening wordt gebracht bedraagt €60,= en wordt (sinds januari 2012) niet meer door uw zorgverzekering vergoed.