Samenwerking & ervaringen

 

In de regio wordt er samengewerkt met andere psychologen en psychotherapeuten. De samenwerking bestaat onder andere uit intercollegiaal overleg, doorverwijzen van cliënten die zoeken naar een specifiek behandelaanbod of expertise wat een collegapraktijk kan bieden.

                                                    

Verder is er samenwerking met huisartsen, Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout) en PrimaCura. Met hen wordt voornamelijk samengewerkt in het verwijzen voor de BasisGGZ. Indien nodig is er mogelijkheid tot laagdrempelig overleg of consultatie en vindt er structureel multidiscplinair overleg plaats waarbij er over en weer de mogelijkheid is casussen te bespreken.

               

   

Er wordt vanuit Praktijk Inspire ook samengewerkt met BuurtzorgT, psychiatrische thuiszorg, indien een BasisGGZ-traject niet afdoende is of als een vervolgtraject middels steunende en structurerende begeleiding wenselijk/noodzakelijk is.  Met samenwerkingspartners wordt enkel die informatie gedeeld die noodzakelijk is om een goede behandeling te kunnen waarborgen en dit ten allen tijde tenzij u hier toestemming voor geeft.

Verder is er een samenwerking met de PGD, Psychogeriatrische dienst, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van supervisoren binnen de Ouderenzorg als ook het geven van supervisie aan psychologen in de Ouderenzorg.

                                                                   

Resultaten en Ervaringen 2023

In 2023 (januari t/m december) hebben cliënten die behandeld zijn binnen de BGGZ en SGGZ een CQ-index ingevuld. Dit is een vragenlijst die tevredenheid van cliënten op diverse aspecten van de behandeling meet. Cliënten geven ons onderstaande gemiddelde scores:

Bejegening: 4,9/5

Samen beslissen: 4,7/5

Uitvoering van de behandeling: 4,7/5

Informatie over de behandeling: 4,6/5

Rapportcijfer voor de behandeling gegeven door cliënten: 9,0/10

We zijn als praktijk trots op dit resultaat!