Praktijk

Praktijk Inspire is een eenmanspraktijk en bestaat sinds 1 april 2011. In de afgelopen jaren heeft de praktijk zich ontwikkeld op diverse wijzen; scholing, opzetten van samenwerkingsverbanden als ook het behalen van kwaliteitskeurmerken.

De praktijk biedt psychologische en psychotherapeutische hulpverlening aan volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Basis-GGZ (kortdurende behandeling voor milde psychische klachten), de Specialistische GGZ (langdurende behandeling bij al langer bestaande, ernstige en/of complexe problematiek), als ook niet gecontracteerde zorg.

Praktijk Inspire is met name gespecialiseerd in het behandelen van angst- en stemmingstoornissen, traumagerelateerde problematiek, persoonlijkheidsstoornissen als ook het doen van diagnostisch onderzoek op het gebied van intelligentie, ADHD bij volwassenen, Autisme bij volwassenen en persoonlijkheid.

Zorgvisie

Binnen Praktijk Inspire hanteren we een laagdrempelige en persoonsgerichte aanpak. We bieden zorg op maat, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van evidence based (bewezen) behandelmethoden gericht op herstel en indien dit niet haalbaar is op stabilisatie en voorkomen van terugval, naast een zo goed als mogelijk functioneren in diverse levensdomeinen. We vinden het hierbij van groot belang dat de cliënt zich gehoord en begrepen voelt in zijn hulpvraag. Daar waar nodig en mogelijk wordt het systeem betrokken bij de behandeling daar de omgeving veelal ook te maken heeft met de klachten waarvoor cliënten bij ons in behandeling zijn.