PRAKTIJK INSPIRE, VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE

Praktijk Inspire is een praktijk voor volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Generalistische BGGZ, Specialistische GGZ als ook niet-gecontracteerde zorg.

LET OP! Per 01-01-2022 vinden er wijzigingen plaats in de financiering van de GGZ. Wat betekent dit voor u? Klik hier om er meer over te lezen.

Van 23 april t/m 8 mei 2022 is Silvia Vonken met vakantie. Voor cliënten die in behandeling zijn bij haar en vragen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende afspraak geldt onderstaande waarneming:
23 april t/m 31 april kunt u mij een mail sturen of mijn voicemail inspreken. Ik zoek dan een moment om telefonisch contact op te nemen.
1 t/m 8 mei kunt u mail sturen naar S. van Engelen Visser, psychotherapeut Leefhuys, info@leefhuys.nl. Vermeld daarin uw naam en telefoonnummer en zij neemt dan contact met u op.

Mocht er sprake zijn van spoed dan dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost en bij crisis belt u 112.

Praktijk Inspire is een gevisiteerde praktijk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen gesteld door de beroepsvereniging LVVP. Verder draagt de praktijk voor 2022 het Keurmerk BGGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, werkzaam in de GGZ, een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben om GGZ-zorg te kunnen en mogen leveren. Praktijk Inspire is in het bezit van een geregistreerd kwaliteitsstatuut, opvraagbaar bij de praktijk.

Beroepsvereniging LVVP

Keurmerk BGGZ

Wachttijden