Praktijk Inspire, voor psychologie en psychotherapie

Praktijk Inspire is een praktijk voor volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Basis-GGZ, de Gespecialiseerde GGZ, als ook niet gecontracteerde zorg.

In verband met vakantie is de praktijk gesloten van 17 juli t/m 11 augustus 2019.

Voor clienten die reeds in behandeling zijn geldt onderstaande vakantiewaarneming:

– van 17 juli t/m 4 augustus kunt u contact opnemen met Silvia van Engelen, tel.: 0416-753964,www.leefhuys.nl.
– van 5 augustus t/m 11 augustus kunt u contact opnemen met Femke van de Linde, tel: 06-12919807, www.lindepraktijk.nl
Spreek de voicemail in en u wordt teruggebeld.
Wij hebben geen crisisdienst. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie dan dient u contact op te nemen met uw huisarts, diens waarnemer, de huisartsenpost of 112.
Mocht u zich willen aanmelden voor behandeling dan kunt u een mail sturen naar info@praktijkinspire.nl met uw naam en telefoonnummer en dan nemen wij na 12 augustus contact met u op.

Praktijk Inspire is een gevisiteerde praktijk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen gesteld door de beroepsvereniging LVVP. Verder draagt de praktijk voor zowel 2016 als 2017 het Keurmerk BGGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, werkzaam in de GGZ, een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben om GGZ-zorg te kunnen en mogen leveren. De verplichting geldt voor zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet. Praktijk Inspire is in het bezit van een geregistreerd kwaliteitsstatuut, opvraagbaar bij de praktijk.

Beroepsvereniging LVVP

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Actuele Wachttijden