PRAKTIJK INSPIRE, VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE

Praktijk Inspire is een psychotherapiepraktijk voor volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Generalistische BGGZ, Specialistische GGZ als ook niet-gecontracteerde zorg.

LET OP! Per 01-01-2022 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de financiering van de GGZ. Wat betekent dit voor u? Klik hier om er meer over te lezen.

Vakantiewaarneming zomer 2022:

van 5 augustus t/m 28 augustus 2022 is Cigdem Albayrak met vakantie. Voor cliënten die in behandeling zijn bij haar en vragen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende afspraak geldt onderstaande waarneming:
5 augustus t/m 14 augustus kunt u Silvia Vonken bereiken op 06-4607668/info@praktijkinspire.nl. Van 15 t/m 21 augustus kunt u contact opnemen met Gitte Grundel, Leefhuys, 0416-753964. Van 22 t/m 28 augustus kunt u contact opnemen met Silvia van Engelen, Leefhuys, 0416-753964.

van 15 augustus t/m 4 september 2022 is Silvia Vonken met vakantie. Voor cliënten die in behandeling zijn bij haar en vragen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende afspraak geldt onderstaande waarneming:
Van 15 t/m 21 augustus kunt u Gitte Grundel, van Leefhuys mailen op gittegrundel@leefhuys.nl.
Van 22 augustus t/m 4 september kunt u contact opnemen met Silvia van Engelen, Leefhuys, 0416-753964/info@leefhuys.nl.

Mocht er sprake zijn van spoed dan dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost en bij crisis belt u 112.

Praktijk Inspire is een gevisiteerde psychotherapiepraktijk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen gesteld door de beroepsvereniging LVVP. Verder draagt de praktijk voor 2022 het Keurmerk BGGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, werkzaam in de GGZ, een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben om GGZ-zorg te kunnen en mogen leveren. Praktijk Inspire is in het bezit van een geregistreerd kwaliteitsstatuut, opvraagbaar bij de praktijk.

Beroepsvereniging LVVP

Keurmerk BGGZ

Wachttijden