De praktijk is van 12 augustus t/m 3 september 2023 gesloten in verband met vakantie. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantie is Silvia van Engelen van praktijk Leefhuys de waarnemer. Zij is te bereiken op 0416-753964. In crisissituaties dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts, de huisartsenpost of 112. Reeds geplande afspraken bij C. Albayrak zullen in de vakantieperiode gewoon doorgang vinden.

Indien er is sprake van spoed of crisis dan verzoek ik u contact op te nemen met uw huisarts, de huisartsenpost of 112.

PRAKTIJK INSPIRE, VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE

Praktijk Inspire is een psychotherapiepraktijk voor volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Generalistische BGGZ, Specialistische GGZ als ook niet-gecontracteerde zorg.

LET OP! Per 01-01-2022 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de financiering van de GGZ. Wat betekent dit voor u? Klik hier om er meer over te lezen.

Praktijk Inspire is een gevisiteerde psychotherapiepraktijk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen gesteld door de beroepsvereniging LVVP. Verder draagt de praktijk voor 2022 het Keurmerk BGGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, werkzaam in de GGZ, een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben om GGZ-zorg te kunnen en mogen leveren. Praktijk Inspire is in het bezit van een geregistreerd kwaliteitsstatuut, opvraagbaar bij de praktijk.

Beroepsvereniging LVVP

Keurmerk BGGZ 2023

Wachttijden