PRAKTIJK INSPIRE, VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE

Praktijk Inspire is een praktijk voor volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Generalistische BGGZ, Specialistische GGZ als ook niet-gecontracteerde zorg.

LET OP! Per 01-01-2022 vinden er wijzigingen plaats in de financiering van de GGZ. Wat betekent dit voor u? Klik hier om er meer over te lezen.

Vakantiewaarneming in verband met de vakantieperiode: mocht u vragen of zorg nodig hebben wat niet kan wachten tot uw behandelaar terug is van vakantie dan kunt u per mail contact opnemen met diens waarnemer. Vermeld uw vraag en uw telefoonnummer in de mail en de waarnemer neemt contact met u op. Mocht er sprake zijn van spoed dan dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost en bij crisis belt u 112.

Cliënten van Cigdem Albayrak: van 6-13 augustus kunt u per mail contact opnemen met info@praktijkinspire.nl. Van 14 augustus t/m 5 september kunt u contact opnemen met Silvia van Engelen via info@leefhuys.nl.

Cliënten van Silvia Vonken: van 14 augustus t/m 12 september kunt u contact opnemen met Silvia van Engelen via info@leefhuys.nl

Mocht u zich willen aanmelden voor de wachtlijst dan verzoeken wij u een mail te sturen naar info@praktijkinspire.nl met daarin uw naam en telefoonnummer. U wordt dan na 12 september gebeld.

Praktijk Inspire is een gevisiteerde praktijk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen gesteld door de beroepsvereniging LVVP. Verder draagt de praktijk voor 2020 het Keurmerk BGGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, werkzaam in de GGZ, een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben om GGZ-zorg te kunnen en mogen leveren. De verplichting geldt voor zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet. Praktijk Inspire is in het bezit van een geregistreerd kwaliteitsstatuut, opvraagbaar bij de praktijk.

Beroepsvereniging LVVP

Keurmerk BGGZ

Wachttijden