PRAKTIJK INSPIRE, VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE

Praktijk Inspire is een praktijk voor volwassenen (18+) en ouderen. Behandelingen worden aangeboden in de Generalistische BGGZ, Specialistische GGZ als ook niet-gecontracteerde zorg.

Waarneemregeling: Silvia Vonken is  van vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart afwezig. Indien u bij Silvia Vonken onder behandeling bent en dringend hulp nodig heeft of vragen heeft die niet kunnen wachten tot na 1 maart dan kunt u in de periode van haar afwezigheid contact opnemen met Silvia van Engelen, praktijk Leefhuys, 0416-753964. In geval van crisis of spoed dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts, de huisartsenpost of 112.

Praktijk Inspire is een gevisiteerde praktijk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen gesteld door de beroepsvereniging LVVP. Verder draagt de praktijk voor 2020 het Keurmerk BGGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, werkzaam in de GGZ, een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben om GGZ-zorg te kunnen en mogen leveren. De verplichting geldt voor zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet. Praktijk Inspire is in het bezit van een geregistreerd kwaliteitsstatuut, opvraagbaar bij de praktijk.

Beroepsvereniging LVVP

Keurmerk BGGZ

Wachttijden